Polityka prywatności

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych jest spółka Entire M sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Radomskiej 34, 54-032 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000410970, NIP: 8943037908, REGON: 021820847, kapitał zakładowy 100.000,00, będąca właścicielem sklepu helikon-tex.com, zwana dalej „Administratorem”.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

U Administratora został wyznaczony Koordynator ds. Ochrony Danych Osobowych - Mateusz Heinrich, z którym możesz się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, za pomocą adresu e-mail - wysyłając maila na adres: [email protected], bądź w formie korespondencji tradycyjnej adresowanej na: ul. Zachodnia 9, Błonie 55-330 Miękinia:

W sprawie danych osobowych możecie się Państwo skontaktować z Administratorem pod adresem: ul. Zachodnia 9, Błonie 55-330 Miękinia. Możecie do nas także napisać maila na adres: [email protected]

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe, w tym imię, nazwisko, adres, email, są przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach:

 • wysyłki próśb o wystawienie opinii – w oparciu o Państwa zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • realizacji składanych przez Państwa zamówień, w tym rozpatrywania ewentualnych reklamacji czy procedowania odstąpień od umowy (zwrotów) – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 • utrzymania Kont, w których możecie Państwo sprawdzać historię swoich zamówień i status aktualnych zamówień – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych, w szczególności określonych przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT), ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • marketingu bezpośredniego usług Administratora, w tym wysyłki newslettera oraz prowadzenia mediów społecznościowych marki Helikon-tex– art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit f) RODO; prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu Administratorowi dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Dodatkowo, adres IP urządzenia, z którego korzystasz podczas przeglądania strony sklepu, będzie wykorzystany przez Administratora w celu wskazania sugerowanej waluty płatności oraz kraju wysyłki.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Z uwagi na specyfikę naszej działalności, w tym rodzaj oferowanych produktów i przysługujące Państwu prawa (reklamacje), oraz obowiązki nakładane na Administratora jako podmiot gospodarczy, w tym przepisy prawa podatkowego, Państwa dane będą przechowywane i przetwarzane co do zasady przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia lub dokonania rozliczenia lub do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Czas przetwarzania danych może zostać przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU W ODNIESIENIU DO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

W każdej chwili macie Państwo prawo do:

 • cofnięcia wyrażonej zgody (cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeśli posiadacie Państwo w naszym sklepie internetowym konto, to możecie Państwo zaktualizować swoje dane logując się do swojego konta i wprowadzając w nim odpowiednie zmiany.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji zamówieńokreślonych usług. Na etapie składania zamówień Państwa dane są przetwarzane przez podmioty, za pośrednictwem których realizowana jest płatność, a na etapie dostawy – przez firmy, za pośrednictwem których realizowana jest dostawa.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie pozyskiwania opinii o działalności i produktach Administratora, obsługi Państwa zapytań, marketingu, usług kurierskich, obsługi płatności, usług teleinformatycznych, hostingu, IT, usług analitycznych, obsługi administracyjnej, obsługi prawnej lub doradczej. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być również podmioty i organy uprawnione do otrzymania Państwa danych, ale jedynie w uzasadnionych przypadkach i na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Administrator może przekazać dane osobowe do państw trzecich, tj. krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Państwa dane mogą być przekazywane wyłącznie do państw trzecich lub podmiotów w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych. Lista państw co do których Komisja Europejska wydała decyzję potwierdzającą, że państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochrony znajduje się pod tym linkiem.

W razie braku decyzji Komisji Europejskiej, stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony określonej w art. 45 ust. 3 RODO, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego wyłącznie na podstawie: wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez polski organ nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję, zatwierdzonego kodeksu postępowania lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji (art. 46 RODO).

W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z nami na adres wskazany powyżej.

COOKIES

Strona sklepu helikon-tex.com korzysta z plików cookies w celu między innymi monitorowania ruchu na stronie, w celach analitycznych oraz przygotowywania dla Państwa rekomendacji produktów.

Ponadto, reklamujemy Państwu nasze produkty korzystając z aplikacji Google Ads i Facebook Ads. Na te potrzeby strona helikon-tex.com zbiera informacje o przeglądanych produktach, co jest dodawane do koszyka, cenach produktów oraz informacje o złożonym zamówieniu i jego ostatecznej cenie. W ramach powyższych działań nie są przesyłane dane identyfikacyjne bezpośrednio klienta jak imię czy nazwisko, tylko nr ID produktów / zamówień.

Na stronie helikon-tex.com używamy następujących plików cookies:

Usługi marketigowe Usługi Funkcjonalne Kluczowe
Facebook Pixel Google Tag Manager Usercentrics Consent Management Platform
Facebook Social Plugins Google Maps New Relic
DoubleClick Ad Google Fonts reCAPTCHA
Google ADS Google Optimize Zendesk
Google Analytics YouTube Video Diffuser
Issuu Cloudflare Prism
gstatic.com Google AJAX cloudfront.net
Hotjar Google Translate Google Syndication
Trusted Shops Fontawesome Amazon Web Services
Quarticon Yandex PayPal
Google AdServies JSDelivr
Baidu Ads
Microsoft Clarity
nr-data.net

Zgoda na korzystanie z plików cookies może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki lub wybór odpowiednich ustawień bezpośrednio w pop’upie, który pojawia się na stronie, a także może zostać w każdym czasie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki lub poprzez kliknięcie na, dostępne w stopce strony, “Ustawienia prywatności” i wycofaniu zgody w odpowiednim okienku (pop’upie).

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywanych plików cookies dostępne są w stopce strony w zakładce „Ustawienia prywatności”.

Strona wykorzystuje narzędzie QuarticOn w celu automatycznego wyświetlania Państwu spersonalizowanych rekomendacji produktowych. Informacje dotyczące przetwarzania danych za pośrednictwem tego narzędzie dostępne są tutaj: https://quarticon.com/pl/polityka-prywatnosci/

W celach analityki internetowej korzystamy również z narzędzia Google Signals, które jest rozszerzeniem usług Google Analytics i umożliwia tak zwane "cross-device tracking" (identyfikowanie użytkowników korzystających z wielu urządzeń). Oznacza to, że jeśli Państwa urządzenia z dostępem do internetu są połączone z Państwa kontem Google oraz aktywowali Państwo na swoim koncie Google opcje "spersonalizowana reklama", wówczas Google może generować raporty dot. sposobu użytkowania naszej strony (w szczególności o liczbie użytkowników korzystających z różnych urządzeń), nawet jeśli zmienią Państwo urządzenie. Nie przetwarzamy w tym zakresie Państwa danych osobowych, otrzymujemy jedynie statystyki w oparciu o funkcje i technologie Google Signals.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Marka helikon-tex.com ma swoje konta w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube), które mamy nadzieje, że już Państwo śledzicie. Jeśli tak, to uprzejmie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Administratora w celu prowadzenia danych profili, w tym na potrzeby informowania Państwa o działaniach marki oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Państwem za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych oraz w celach analitycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tych celach jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

Prawie gotowe!

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość z linkiem potwierdzającym Twoją subskrypcję. Sprawdź swoją pocztę i kliknij w łącze.

OK

Prawie gotowe!

This email address is already assigned to another user.

OK